Bước 1: Các bạn tải google chrome tại trang chỉ chính thức tại đây

Chọn phiên bản phù hợp và tiến hành tải về. Mặc định file tải về sẽ nằm trong thư mục Downloads

Bước 2: Cài đặt google chrome bằng lệnh sau

cd Downloads

Lệnh này chuyển thư mục hiện tại đến thư mục Downloads

ls

Kiểm tra xem google chrome được download về hay chưa

dpkg -i google-chrome-stable\_current\_amd64.deb

Cài đặt google chrome

Lưu ý : do mình sử dụng phiên bản Kali Linux 64bit nên mình Download bản 64bit, nếu các bạn sử dụng bản 32bit thì download bản 32bit và cài file tương tự.

Trườn hợp quá trình bị lỗi : nếu cài đặt không thành công thì thử cách sau:

sudo apt-get update

sudo apt-get install libgconf2-4 libnss3-1d libxss1

sudo dpkg -i google-chrome-stable_current_amd64.deb

sudo apt-get install -f

Bước 3: tạo user cho google chrome

useradd -m chromeuser

Adduser là lệnh thêm user mới, chromeuser là tên user các bạn có thể đặt khác

passwd chromeuser

Tạo mật khẩu cho user vừa tạo ( có thể bỏ qua ). Bước 4: Chạy thử google chrome

gksu -u chromeuser google-chrome

Google chrome đã có thể chạy trên Kali Linux 2.0 (Tuy nhiên khi chạy bằng user thông thường, chrome sẽ không có âm thanh, để có âm thanh bạn phải log in vào user đó, hoặc bạn có thể chạy trực tiếp bằng tài khoản root theo hướng dẫn bên dưới)

Hướng dẫn chạy Googlechrome với quyền Root trong Kali (để có thể chạy âm thanh trong Kali)

Bước 1: Thêm vào  –user-data-dir bằng dòng lệnh sau

gedit $(which google-chrome)

Dòng lệnh trên sẽ mở ra khung soạn thảo các lệnh google chrome. Tiến hành thêm –user-data-dir vào phía cuối trình soạn thảo. Xem hình bên dưới

Bước 2: Khởi động chrome với tài khoản root, gõ lệnh sau vào cửa sổ terminal

/usr/bin/google-chrome-stable %U --no-sandbox

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ được giữ bí mật. Các phần bắt buộc được đánh dấu *

Đang tải...