Ắt hẳn các bạn đã biết sức mạnh của Tor, Tor là một trình duyệt mã hóa thông tin an toàn cho người sử dụng, Tor còn là đầu nối của các bạn lướt web đi vào deep web, nhược điểm duy nhất của Tor là đường truyền chậm mà thôi. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt trình duyệt Tor trên hệ điều hành Kali rất phổ biến hiện nay

Trình duyet tor

Lưu ý: Tor chỉ chấp nhận chạy trên tài khoản hệ điều hành không phải là root, để sử dụng Tor, bạn cần phải dùng tài khoản thông thường trong kali linux, nếu chưa biết cách tạo, bạn hãy xem ở bài viết này trước khi tiến hành cài đặt Tor

Bước 1: Mở cửa sổ lệnh terminal command và gõ lệnh

apt-get install tor

Bước 2:

Truy cập địa chỉ https://www.torproject.org/projects/torbrowser.html.en và download phiên bản trình duyệt Tor mà bạn muốn sử dụng, ở đây tôi download phiên bản 64 bit ubuntu, các bạn download về thư mục nào cũng được nhé, tôi download về thư mục /Downloads/

Bước 3:

Ở cửa sổ terminal command tôi gõ lệnh cd để chuyển sang thư mục Downloads (chuyển sang thư mục mà bạn đã download Tor)

cd Downloads/

Bước 4: Giải nén tập tin Tor đã download về

tar -xJf tor-browser-\*

Dấu * là tượng trưng cho các phiên bản mà bạn đã download về, bạn có thể nhấn tor và nhấn phím tab để tự động nhận ra tên file

Bước 5: Sau khi giải nén, hãy chuyển đến thư mục tor-browser-*

Để xem tên thư mục là gì bạn gõ lệnh

ls

Sau khi thấy tên thư mục, tiếp tục lệnh cd để di chuyển vào thư mục Tor

cd tor-browser\*

Dấu * là tượng trưng cho đuôi của tên thư mục (Ở mỗi phiên bản có các đuôi khác nhau), bạn có thể nhấn tor-browser và nhấn phím tab để tự động nhận ra tên file

Bước 6: Khởi động Tor với lệnh

./start-tor-browser.desktop

Lưu ý: Để chạy Tor với quyền Root bạn cần phải tìm đến thư mục Browser, mở file start-tor-browser và sửa đổi như sau:

Di chuyển đến thư mục Browser

cd Browser

ví dụ đường dẫn : root@kali:~/Downloads/tor-browser_en-US/Browser#

Mở file start-tor-browser

leafpad start-tor-browser

Tìm chữ root và thay thế đoạn sau

if [ "`id -u`" -eq 0 ]; then
 complain "The Tor Browser Bundle should not be run as root.  Exiting."
        exit 1
fi

thành đoạn sau (đơn giản là thêm dấu # vào câu lệnh if)

# if [ "`id -u`" -eq 0 ]; then

# complain "The Tor Browser Bundle should not be run as root.  Exiting."

# exit 1

# fi

Nguồn: mystown.com

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ được giữ bí mật. Các phần bắt buộc được đánh dấu *

Đang tải...